úterý 22. února 2022

Slovník - některé genealogické pojmy

Imigrant & emigrant - Toto jsou dvě slova, která matou začínající genealogy a kdo je může vinit. Takže si pamatuje, že když mluvíte o jednotlivcích nebo o jejich místě vstupu do země, používejte přistěhovalec / imigrant, a když mluvíte o místě odchodu (výchozím bodu), použijte výraz emigrovat / emigrant.

 

Národnost je příslušnost osoby k určitému národu, přičemž národ se chápe jako společenství, na jehož utváření mají největší vliv společné dějiny, společná kultura a společné území a jehož členové mají také povědomí sounáležitosti s tímto společenstvím.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Národnost

Občanství je časově relevantně trvalý, místně neomezený právní svazek (nebo vztah či status) fyzické osoby a daného státu. Státní občanství je jedním z hlavních znaků moderního státu.                                           

https://cs.wikipedia.org/wiki/Občanství

Státní příslušnost znamená příslušnost člověka k určitému státu. Státní příslušnost také zaručuje plné využívání výhod státního občanství. Rozdílem mezi státní příslušností a národností je to, že národnost si člověk může zvolit sám, na rozdíl od státní příslušnosti, která je dána státem, v němž má člověk občanství.

Quadrantarius   latinsky čtvrtláníkpondělí 17. srpna 2020

Genealogické odkazy (některé)

Odkazy na matriky podle krajů:

Morava:

Jižní Morava >>>

Severní Morava >>>


Čechy:

Východní Čechy >>>

Severní Čechy >>>

Západní Čechy >>>

Jižní Čechy >>>

Střední Čechy >>>


Praha >>>


Slovensko:

Slovensko >>> (tento odkaz na FamilySearch nemusí časem fungovat, proto se budete muset postupně proklikat ze základní adresy na Slovensko www.familysearch.org ).

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Sčítací operáty

Jižní Morava >>>

Maďarsko a Slovensko >>>

Slovensko >>>  (tento odkaz na FamilySearch nemusí časem fungovat, proto se budete muset postupně proklikat ze základní adresy na Slovensko www.familysearch.org ).


Mapy

Bing mapy >>>

Google maps >>>

Mapy Seznam >>>


Elektronická mapa Slovácka >>>

Zobrazování genealogických dat >>>


Kostoly Slovenska: mapa, fotky a vyhľadávanie >>>GeoPortál >>>

Archiv Zeměměřický úřad  >>>

Přehled kontaminovaných lokalit >>> (sem přesunuta mapa kontaminovaných lokalit)

Církevní mapy >>>

Orientační plán hlavního města Prahy s okolím (1938) >>>   rejstříky >>>

Katastr >>>

Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska >>>

Katastr nemovitostí 2.0 - mapové nahlížení >>>

Digitalizované staré mapy Moravy a města Brna >>>

Mapový portál města Brna >>>

Virtualní mapová sbírka >>> (historické mapy)

Katastrální mapa Slovensko >>>


Europe in the XIX. century >>> (sbírka map)

Habsburg Empire - Cadastral maps (XIX. century) >>>


Armáda

České vojenské hodnosti používané v letech 1918 – 1937 >>>

Spolek pro vojenská pietní místa >>>

Váleční zajatci  >>>

Digitální studovna Ministerstva obrany České republiky. >>>

Matriky pěších pluků a ... >>>

Plukovní - úmrtní matriky ... >>>

Vojenské matriky >>>

Ministerstvo obrany, České republiky, Evidence válečných hrobů >>>

Vojenský ústřední archiv >>>

Kniha - Seznam sibíršké armády >>>

Grundbuchblätter Diverse: Böhmen, Mähren, Schlesien, 1820-1864 >>>  (tento odkaz na FamilySearch nemusí časem fungovat, proto se budete muset postupně proklikat ze základní adresy na Slovensko www.familysearch.org ).

Války Habsburské monarchie >>> (W) 

PRISONERS OF THE FIRST WORLD WAR ICRC HISTORICAL ARCHIVES >>>


Speciální stránky měst

Hodonín nostalgický >>>

Starý Bzenec >>>


Staré písmo

Klávesnice pro psaní vzorků >>>

Generátor vzorků písma 1 >>>
                                          * 

Generátor vzorků písma 2 >>>

Genea vzory písmen a písem >>>

Stará písma, Kurent, Sütterlin, Švabach a Gotické Písmo >>>

Blanka Lednická,  Co obsahují matriky z různých dob?  >>>

Kurent, výuka čtení >>>


Slovníky

Německočeský slovník = Deutschböhmisches Wörterbuch  >>>

Latinský slovník online >>>

Genedict slovník >>>

Vícejazyčný slovník >>>

Latinsko – Český slovník >>>

Josef Dobrovský: Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821. >>>


Databáze příjmení 

(již neaktualizované, ale stále využitelné)

Databáza priezvisk na Slovensku vytvorená z publikácie P. Ďurča a kol.: Databáza vlastných mien a názvov lokalít na Slovensku z r. 1998*   >>>


Kde jsme >>>

Naše jména >>>

Státní správa

Česká republikaSlovensko